Our Whakataukī

Ko te hōkai nuku
Ko te hōkai rangi
Ko te hōkai a tō tupuna a Tanenuiarangi

Three Baskets of Knowledge

This whakataukī links to the three baskets of knowledge for all to share.

It tells how Tane asended to Te Toi-o-ngā-rangi, the highest heaven, to obtain the three baskets of knowledge.